Informatyka, Internet, Nowe technologie

Porady medyczne bez potrzebnego skierowania a recepta online

Post by relatedRelated post

Pomoc medyczna z e-receptą – wszystko co powinieneś wiedzieć
Ktokolwiek z nas, kto jest zatrudniony na umowę o prace, ma ubezpieczenie, a w takim razie dyrektor odprowadza składki zdrowotne za nas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zabezpieczone są na domiar tego dzieci do 18 roku życia lub ewentualnie starsi, jeśli się uczą lub ewentualnie studiują, pod warunkiem, że nie ukończyły 26 roku życia. Również osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędach pracy, mają ubezpieczenie zdrowotne. Jeszcze do niedawna udając się do lekarza należy było posiadać przy sobie aktualny dowód ubezpieczenia lub książeczkę ubezpieczeniową, jednak od dnia 1 stycznia 2013 roku nastąpiła w tej kwestii zmiana – konsultacja lekarska z e-receptą. Udając się wiec obecnie do jakiegokolwiek lekarza powinniśmy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, najpoprawniej dowód osobisty w przypadku osoby dorosłej i numer PESEL. Pracownik rejestracji medycznej sprawdza w specjalnym systemie elektronicznym, nazwanym e-WUŚ, czy posiadamy aktualne ubezpieczenie lecznicze uprawniające nas do bezpłatnych świadczeń lekarskich na obszarze stworzonego przez nas kraju, oszacowanie następuje po wpisaniu numeru PESEL w systemie.

About